Menu Content/Inhalt
Na początek! arrow Z ostatniej chwili... arrow Sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki publicznej
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki publicznej

Fundacja Kotkowo z siedzibą w Białymstoku zgodnie z zezwoleniem Prezydenta Miasta Białegostoku nr OrN.IV.5022-25/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. w okresie 20 czerwca 2010 r. – 31.05.2011 r. przeprowadziła na terenie miasta Białegostoku zbiórkę publiczną w formie zbierania ofiar do skarbon stacjonarnych. Celem zbiórki było pozyskanie środków, które zostały przeznaczone na finansowanie usług weterynaryjnych świadczonych na rzecz kotów wolno żyjących, w szczególności: leczenia, szczepień, zabiegów sterylizacji lub kastracji i pomocy weterynaryjnej w nagłych wypadkach.

Zbieranie ofiar do skarbon stacjonarnych przebiegło zgodnie z Planem organizacyjnym zbiórki. Ofiary zbierane były do 10 skarbon stacjonarnych, zamkniętych i zaplombowanych w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych. Skarbony zostały umieszczone w obiektach prywatnych na terenie miasta Białegostoku, w szczególności: lecznicach i przychodniach weterynaryjnych, sklepach zoologicznych i z artykułami dla zwierząt, za pisemną zgodą właścicieli tych obiektów.

W wyniku zbiórki pozyskano kwotę 14789,48 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści osiem groszy). Kwota ta została przeznaczona na zakup usług weterynaryjnych na rzecz kotów wolno żyjących w kwocie 14482,95 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy) oraz sfinansowanie części kosztów związanych z przeprowadzeniem zbiórki w kwocie 306,53 zł (słownie trzysta sześć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze), w tym: 248,88 zł – koszt wykonania skarbon oraz 57,65 zł – usługi poligraficzne (koszt druku plakatów informacyjnych). Koszty związane z przeprowadzeniem zbiórki pokryte z pozyskanych w jej ramach środków stanowiły 2,1% zebranej kwoty. Pozostałe koszty związane z przeprowadzeniem zbiórki, w tym koszty opłat związanych z uzyskaniem pozwolenia na jej przeprowadzenie, pokryte zostały ze środków własnych Fundacji.

SERDECZNIE DZIęKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYńCOM ORAZ OSOBOM I INSTYTUCJOM, KTÓRE POMOGŁ NAM W ZORGANIZOWANIU ZBIÓRKI!

To dzięki WAM możemy poprawiać los kotów wolno żyjących w naszym mieście.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »