Menu Content/Inhalt
Na początek! arrow Z ostatniej chwili... arrow Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym

Konkurs plastyczno-fotograficznyUmiesz rysować? Interesujesz się fotografią? Weź udział w konkursie plastyczno-fotograficznym S.O.S dla bezdomnych kotów, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku oraz Fundację Kotkowo.

Regulamin konkursu

Organizatorzy

 1. Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku.
 2. Fundacja Kotkowo.

Założenia i cele konkursu

 1. Celem konkursu jest wyczulenie dzieci, młodzieży oraz instruktorów na problem bezdomności zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem kotów.

Konkurs plastyczny

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także podopiecznych świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę. Format prac: od A4 do A3 (lub w wymiarach pośrednich); technika dowolna: ołówek, kredki, farby, pastele, grafika, wyklejanie, wydzieranie, collage itp. Do udziału w konkursie nie przyjmujemy prac przestrzennych.
 3. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać czytelnie: imię, nazwisko i wiek autora, hasło konkursu, adres, telefon, e-mail do kontaktu z organizatorem /obowiązkowo/, imię i nazwisko opiekuna. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych: do lat 6, 7-10 lat, 11-15 lat, powyżej 15 lat.
 4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz zgodę na bezpłatne wykorzystanie prac w materiałach promujących konkurs oraz materiałach służących popularyzacji wiedzy nt. pomocy dla bezdomnych zwierząt (z zaznaczeniem nazwiska autora).
 5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

Konkurs fotograficzny

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także podopiecznych świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży.
 2. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace, w formacie nie mniejszym niż 15x21 cm, wykonanych w dowolnej technice.
 3. Do zdjęć należy dołączyć kartę zgłoszenia, na odwrocie każdego zdjęcia należy podać imię i nazwisko uczestnika, wiek oraz nazwę placówki.
 4. Zdjęcia nie mogą być oprawione ani naklejone.
 5. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych: do 13 lat, 14-16 lat, powyżej 16.
 6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz zgodę na bezpłatne wykorzystanie prac w materiałach promujących konkurs oraz materiałach służących popularyzacji wiedzy nt. pomocy dla bezdomnych zwierząt (z zaznaczeniem nazwiska autora).
 7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

Termin i warunki dostarczenia prac

 1. Prace należy składać osobiście lub wysłać pocztą do dnia 4 kwietnia 2012 roku na adres:
  Młodzieżowy Dom Kultury,
  ul. Warszawska 79A,
  15-201 Białystok

  z dopiskiem „S.O.S dla bezdomnych kotów!”
  W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.
 2. Prace przesłane po terminie i niespełniające warunków uczestnictwa nie będą oceniane.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
 4. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatorów. Pozostałe prace nie będą odsyłane. Można będzie odebrać je wyłącznie osobiście w terminie: 4-29 czerwca 2012.
 5. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursów decyduje powołane przez Organizatorów Jury.
 2. Decyzja Jury jest ostateczna.
 3. Wyniki konkursów zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl.
 4. Na wystawie w Galerii Młodzieżowego Domu Kultury zostaną zaprezentowane prace nagrodzone, wyróżnione oraz prace zakwalifikowane do wystawy.
 5. Uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród laureatom konkursów odbędzie się 27 kwietnia 2012 roku o godz. 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku.

Uwagi końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu. W przypadku zmiany regulaminu Organizator zobowiązuje się poinformować o zmianach zgłoszone do konkursu szkoły osobnym e-mailem oraz zamieścić je na stronie internetowej konkursu.
 2. Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 3. Nadesłanie prac jest równoważne z akceptacją powyższego regulaminu.
Zmieniony ( 14.02.2012. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »