Menu Content/Inhalt
Na początek! arrow Z ostatniej chwili... arrow Informacja o wynikach zbiórki publicznej
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Informacja o wynikach zbiórki publicznej

Fundacja Kotkowo informuje, iż zgodnie z zezwoleniem Prezydenta Miasta Białegostoku nr ORN-IV.5311.26.2011 z dnia 3 czerwca 2010 r. w okresie 15 czerwca 2011 r. – 31.05.2012 r. na terenie miasta Białegostoku została przeprowadzona zbiórka publiczna w formie zbierania ofiar do skarbon stacjonarnych. Celem zbiórki było pozyskanie środków, które zostały przeznaczone na finansowanie usług weterynaryjnych świadczonych na rzecz kotów wolno żyjących, w szczególności: leczenia, szczepień, zabiegów sterylizacji lub kastracji i pomocy weterynaryjnej w nagłych wypadkach.

Zbieranie ofiar do skarbon stacjonarnych przebiegło zgodnie z Planem organizacyjnym zbiórki. Ofiary zbierane były do 10 skarbon stacjonarnych, zamkniętych i zaplombowanych w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych. Skarbony zostały umieszczone w obiektach prywatnych na terenie miasta Białegostoku, w szczególności: lecznicach i przychodniach weterynaryjnych, sklepach zoologicznych i z artykułami dla zwierząt, za pisemną zgodą właścicieli tych obiektów.

W wyniku zbiórki pozyskano kwotę 18 526,88 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy). Kwota ta została przeznaczona na zakup usług weterynaryjnych na rzecz kotów wolno żyjących w kwocie 18 228,70 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) oraz sfinansowanie części kosztów związanych z przeprowadzeniem zbiórki w kwocie 298,18 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemnaście groszy), w tym: 147,60 zł – koszt wykonania skarbon oraz 150,58 zł – usługi poligraficzne (koszt druku materiałów informacyjnych). Koszty związane z przeprowadzeniem zbiórki pokryte z pozyskanych w jej ramach środków stanowiły 1,6% zebranej kwoty. Pozostałe koszty związane z przeprowadzeniem zbiórki, w tym koszty opłat związanych z uzyskaniem pozwolenia na jej przepro-wadzenie, pokryte zostały ze środków własnych Fundacji.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone będzie w okresie 31.05.2012 - 01.07.2012 r. 

Zmieniony ( 31.05.2012. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »