Menu Content/Inhalt
Na początek! arrow Z ostatniej chwili... arrow Sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki publicznej
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki publicznej
W imieniu Fundacji Kotkowo z siedzibą w Białymstoku informujemy, iż zgodnie z zezwoleniem Prezydenta Miasta Białegostoku nr ORN-II.5311.26.2012 z dn. 5 czerwca 2012 r. w okresie 15 czerwca 2012 r. – 31.05.2013 r. na terenie miasta Białegostoku została przeprowadzona zbiórka publiczna w formie zbierania ofiar do skarbon stacjonarnych. Celem zbiórki było pozyskanie środków, które zostały przeznaczone na finansowanie usług weterynaryjnych świadczonych na rzecz kotów wolno żyjących, w szczególności: leczenia, szczepień, zabiegów sterylizacji lub kastracji i pomocy weterynaryjnej w nagłych wypadkach.

Zbieranie ofiar do skarbon stacjonarnych przebiegło zgodnie z Planem organizacyjnym zbiórki. Ofiary zbierane były do 15 skarbon stacjonarnych, zamkniętych i zaplombowanych w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych. Skarbony zostały umieszczone w obiektach prywatnych na terenie miasta Białegostoku, w szczególności: lecznicach i przychodniach weterynaryjnych, sklepach zoologicznych i z artykułami dla zwierząt, za pisemną zgodą właścicieli tych obiektów.

W wyniku zbiórki pozyskano kwotę 15 542,18 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote osiemnaście groszy). Kwota ta została przeznaczona na zakup usług weterynaryjnych na rzecz kotów wolno żyjących w kwocie 15 490,77 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) oraz sfinansowanie części kosztów związanych z przeprowadzeniem zbiórki w kwocie 51,41 zł (słownie pięćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści jeden złotych), w tym: 51,41 zł – usługi poligraficzne (koszt druku plakatów informacyjnych). Koszty związane z przeprowadzeniem zbiórki pokryte z pozyskanych w jej ramach środków stanowiły 0,3% zebranej kwoty. Pozostałe koszty związane z przeprowadzeniem zbiórki, w tym koszty opłat związanych z uzyskaniem pozwolenia na jej przeprowadzenie, pokryte zostały ze środków własnych Fundacji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom!

Prezes Zarządu Fundacji Kotkowo, 

Agata Kilon

Zmieniony ( 03.06.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »