Menu Content/Inhalt
Na początek! arrow Z ostatniej chwili... arrow Sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki publicznej
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki publicznej

Fundacja Kotkowo z siedzibą w Białymstoku informuje, iż zgodnie z zezwoleniem Prezydenta Miasta Białegostoku nr ORN-II.5311.15.2013 z dn. 7 czerwca 2013 r. w okresie 15 czerwca 2013 r. – 31.05.2014 r. na terenie miasta Białegostoku została przeprowadzona zbiórka publiczna w formie zbierania ofiar do skarbon stacjonarnych. Celem zbiórki było pozyskanie środków, które zostały przeznaczone na finansowanie usług weterynaryjnych świadczonych na rzecz kotów wolno żyjących, w szczególności: leczenia, szczepień, zabiegów sterylizacji lub kastracji i pomocy weterynaryjnej w nagłych wypadkach.

Zbieranie ofiar do skarbon stacjonarnych przebiegło zgodnie z planem organizacyjnym zbiórki. Ofiary zbierane były do 15 skarbon stacjonarnych, zamkniętych i zaplombowanych w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych. Skarbony zostały umieszczone w obiektach prywatnych na terenie miasta Białegostoku, w szczególności: lecznicach i przychodniach weterynaryjnych, sklepach zoologicznych i z artykułami dla zwierząt, za pisemną zgodą właścicieli tych obiektów.

W wyniku zbiórki pozyskano kwotę 15044,40 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterdzieści cztery złote czterdzieści groszy). Suma ta w całości, tj. w kwocie 15044,40 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterdzieści cztery złote czterdzieści groszy) została przeznaczona na zakup usług weterynaryjnych na rzecz kotów wolno żyjących. Koszty związane z przeprowadzeniem zbiórki, w tym koszty opłat związanych z uzyskaniem pozwolenia na jej przeprowadzenie, pokryte zostały ze środków własnych Fundacji.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom!

 

Zmieniony ( 16.06.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »